Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2018, znak WSTII.420.1.39.2018.RŚ , w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny na terenie obejmującym działki o nr 84/2 i 101/2, położonym w obrębie Chojny Młode, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-39-2018-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-39-2018-rsWed, 20 Jun 2018 13:12:48 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 czerwca 2018, znak WOOŚ.420.26.2018.JK, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej na terenie gruntów wsi Bachury i Bołtryki, obręb 5 Bołtryki, gm. Michałowo”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-26-2018-jkhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-czerwca-2018-znak-woos-420-26-2018-jkTue, 19 Jun 2018 15:37:52 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2018, znak WOOŚ.4222.1.2018.AS, w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Klepackiej - drogi gminnej w Białymstoku na odcinku od Alei Niepodległości do ul. Barszczańskiej wraz z budową i rozbiórką infrastruktury technicznej oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-woos-4222-1-2018-ashttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-woos-4222-1-2018-asMon, 18 Jun 2018 14:27:30 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2018, znak WSTII.420.1.36.2018.MD, w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny na działkach nr 470/1 i 470/2, położonych w obrębie miejscowości Czartoria, gm. Miastkowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-36-2018-mdhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-36-2018-mdMon, 18 Jun 2018 13:24:37 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 14 czerwca 2018, znak WSTII.420.1.37.2018.MD, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny na działce nr 3/3 położonej w obrębie miejscowości Stare Konopki, gm. Śniadowo, pow. łomżyński, woj. podlaskie” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-37-2018-mdhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-14-czerwca-2018-znak-wstii-420-1-37-2018-mdThu, 14 Jun 2018 13:26:26 +0200