Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 marca 2019, znak WSTII.420.1.12.2019.RŚ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny, na terenie obejmującym część działki nr 50, położonym w obrębie Konopki Chude, gm. Jedwabne, pow. łomżyński, woj. podlaskie” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-marca-2019-znak-wstii-420-1-12-2019-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-marca-2019-znak-wstii-420-1-12-2019-rsTue, 26 Mar 2019 11:18:49 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 marca 2019, znak WSTII.420.1.6.2019.RŚ , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, o powierzchni 3,90 ha na użytek rolny, na działce nr 192/3, o powierzchni ogólnej 6,0371 ha, położonej w obrębie miejscowości Kupnina, gm. Nowogród, pow. łomżyński, woj. podlaskie" http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-marca-2019-znak-wstii-420-1-6-2019-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-marca-2019-znak-wstii-420-1-6-2019-rsFri, 22 Mar 2019 13:28:54 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 marca 2019, znak WSTI.420.27.2018.JW, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej „oś. Wysoki Brzegi” w Przewięzi k/Augustowa, Gminna Plaska z przyłączeniami do sieci miasta Augustów ETAP II” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-marca-2019-znak-wsti-420-27-2018-jwhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-marca-2019-znak-wsti-420-27-2018-jwFri, 22 Mar 2019 13:04:07 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 marca 2019, znak WOOŚ.4236.1.2017.PL, w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonania raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Jednostka Wytwórcza Orla I" http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-4236-1-2017-plhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-marca-2019-znak-woos-4236-1-2017-plThu, 21 Mar 2019 14:45:22 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 marca 2019, znak WOOŚ.420.12.2019.PL, w sprawie umorzenia w całości wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na Budowie zbiornika retencyjnego ścieków przemysłowych z instalacją przyłączeniową do istniejącej kanalizacji sanitarnej ZUOK Białystok; PUHP Lech Sp. z o.o. Przy ul. Andersa 40f, 15-113 Białystok, działki nr 190/27, 190/26, 190/38, 190/37, 190/36 obręb ew. 13-białostoczek płn, jednostka ew. 206101_1 Białystok. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-12-2019-plhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-marca-2019-znak-woos-420-12-2019-plTue, 19 Mar 2019 14:14:43 +0100