Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 10 grudnia 2018, znak WSTII.420.1.64.2018.RŚ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny, na terenie obejmującym działkę nr 51, położonym w obrębie miejscowości Czarnowo Undy, gm. Kołaki Kościelne, pow. zambrowski, woj. podlaskie”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-64-2018-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-10-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-64-2018-rsMon, 10 Dec 2018 14:14:45 +0100Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 06 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.35.2018.PL, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych dla przedsięwzięcia pn: Budowa międzysystemowego gazociągu stanowiącego połączenie systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj. gazociąg DN 700 na odcinku łączącym Węzeł i Tłocznię Gazu Hołowczyce z projektowanym gazociągiem DN 700 relacji Rembelszczyzna - granica RP-LT (Polska – Litwa). http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-420-35-2018-plhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-06-grudnia-2018-znak-woos-420-35-2018-plThu, 06 Dec 2018 15:12:08 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2018, znak WSTII.420.1.54.2018.RŚ, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny, na terenie obejmującym część działki nr 23/9, położonym w obrębie miejscowości Konarzyce, gm. Łomża, pow. łomżyński, woj. podlaskie” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-54-2018-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-54-2018-rsThu, 06 Dec 2018 08:22:06 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2018, znak WSTII.420.1.60.2018.RŚ , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zmiana lasu na użytek rolny, na terenie obejmującym działkę nr 94/6, położonym w obrębie miejscowości Skroda Wielka, gm. Grabowo, pow. kolneński, woj. podlaskie” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-60-2018-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-wstii-420-1-60-2018-rsThu, 06 Dec 2018 08:19:32 +0100Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2018, znak WOOŚ.420.67.2018.AS2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zagospodarowaniu doliny rzeki Supraśl – budowa kładki wraz z przebudową jazu na nieruchomościach położonych w sąsiedztwie ul. Konarskiego o nr ew. 839, 1488/1, 1249 obręb 281 Supraśl”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woos-420-67-2018-as2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-znak-woos-420-67-2018-as2Wed, 05 Dec 2018 15:01:54 +0100