Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 kwietnia 2018, znak WPN.422.90.2017.BMC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na działce nr ew. 1070 położonej w obrębie 0022 Karpowicze w gminie Suchowola. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-wpn-422-90-2017-bmchttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-kwietnia-2018-znak-wpn-422-90-2017-bmcFri, 20 Apr 2018 14:54:07 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.4260.65.2017.AS2, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „odmuleniu i udrożnieniu rowu na odcinku od oczyszczalni ścieków do rzeki Awissa” na nieruchomości położonej w Łapach i Płonce Kościelnej, nr ewid. gruntów 606/4, 971, 191, 201, 85, 59 obręb I Łapy oraz 606/3 obręb 17 Płonka Kościelna. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-65-2017-as2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-4260-65-2017-as2Fri, 20 Apr 2018 14:48:19 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 19 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.22.2018.AS2, w sprawie wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie i przebudowie ciągu drogowego obejmującego drogę gminną Nr 106237B Piszczaty – Kończany, Wnory – Wandy i Stare Wnory od km 0+000,00 do km 1+490,00” na terenie gminy Kobylin - Borzymy, powiat wysokomazowiecki. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-22-2018-as2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-19-kwietnia-2018-znak-woos-420-22-2018-as2Fri, 20 Apr 2018 14:46:04 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018, znak WPN.420.19.2018.PS, w sprawie wydania postanowienia o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 2 położonej w obrębie 0011 Tokary w gminie Mielnik oraz zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości zapoznaniu się z aktami sprawy. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wpn-420-19-2018-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-wpn-420-19-2018-psFri, 20 Apr 2018 14:44:15 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2018, znak WOOŚ.420.13.2018.DK, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie drogi gminnej we wsi Malawicze Górne w zakresie nawierzchni jezdni, poboczy, zjazdów, przepustów oraz przebudowy sieci telekomunikacyjnej i wodociągowej, gmina Sokółka, powiat sokólski, województwo podlaskie. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-420-13-2018-dkhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-kwietnia-2018-znak-woos-420-13-2018-dkFri, 20 Apr 2018 14:41:25 +0200