Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2018, znak WPN.420.39.2018.BMC, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na działkach nr ew. 320 i 321 położonych w obrębie 12 Sowlany w gminie Supraśl http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wpn-420-39-2018-bmchttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-wpn-420-39-2018-bmcFri, 17 Aug 2018 14:56:13 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2018, znak WOOŚ.420.51.2018.JK , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej nr 103956B od drogi krajowej nr 8 - Białystoczek, gmina Korycin” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-51-2018-jkhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-17-sierpnia-2018-znak-woos-420-51-2018-jkFri, 17 Aug 2018 14:54:14 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2018, znak WSTII.420.12.2018.RŚ , w sprawie zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej we wsi Stary Gromadzyn, działka nr 154, 163, 131, 156/2, 155 i 153, obręb Stary Gromadzyn” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wstii-420-12-2018-rshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wstii-420-12-2018-rsFri, 17 Aug 2018 14:52:57 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2018, znak WSTII.420.11.2018.MM , w sprawie zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej we wsi Wykowo, działka nr 122 i 108, obręb Wykowo” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wstii-420-11-2018-mmhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wstii-420-11-2018-mmFri, 17 Aug 2018 14:51:31 +0200Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 16 sierpnia 2018, znak WPN.420.41.2018.BMC, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny znajdującego się na działce nr ew. 169/1 położonej w obrębie 4 Lesznia w gminie Suraż http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wpn-420-41-2018-bmchttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-16-sierpnia-2018-znak-wpn-420-41-2018-bmcThu, 16 Aug 2018 13:57:05 +0200