Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plRozpoznanie cenowe na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku niezbędnych do obsługi projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 pn. „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” i projektu nr POIS.02.04.00-00-0108/16 pn. „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-dostawe-materialow-biurowych-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-niezbednych-do-obslugi-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatu-4http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-dostawe-materialow-biurowych-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-niezbednych-do-obslugi-projektu-nr-pois-02-04-00-00-0191-16-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatu-4Fri, 18 Oct 2019 14:52:55 +0200Rozpoznanie cenowe na dostawę serwera RACK, zintegrowanego odbiornika GNSS, aparatu i baterii na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-dostawe-serwera-rack-zintegrowanego-odbiornika-gnss-aparatu-i-baterii-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-dostawe-serwera-rack-zintegrowanego-odbiornika-gnss-aparatu-i-baterii-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuFri, 11 Oct 2019 15:29:48 +0200Rozpoznanie cenowe na świadczenie usług wymiany i przechowywania opon w samochodach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Wydziałów Spraw Terenowych w Łomży i Suwałkachhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-swiadczenie-uslug-wymiany-i-przechowywania-opon-w-samochodach-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-oraz-wydzialow-spraw-terenowych-w-lomzy-i-suwalkachhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-swiadczenie-uslug-wymiany-i-przechowywania-opon-w-samochodach-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-oraz-wydzialow-spraw-terenowych-w-lomzy-i-suwalkachMon, 30 Sep 2019 13:42:05 +0200Rozpoznanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń z oprogramowaniem na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-zakup-sprzetu-komputerowego-i-innych-urzadzen-z-oprogramowaniem-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-zakup-sprzetu-komputerowego-i-innych-urzadzen-z-oprogramowaniem-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuFri, 20 Sep 2019 11:24:22 +0200Rozpoznanie cenowe na wykonanie ekspertyzy w celu aktualizacji planu ochrony rezerwatu przyrody „Krzemianka”http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-ekspertyzy-w-celu-aktualizacji-planu-ochrony-rezerwatu-przyrody-krzemiankahttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-ekspertyzy-w-celu-aktualizacji-planu-ochrony-rezerwatu-przyrody-krzemiankaWed, 14 Aug 2019 09:48:20 +0200