Rozeznanie rynku - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznania-cenowe/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plRozpoznanie cenowe na organizację spotkania w dniu 14 lipca 2020 r na potrzeby realizacji projektu pn. "Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych" POIS.02.04.00-00-0191/16-00 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-organizacje-spotkania-w-dniu-14-lipca-2020-r-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-organizacje-spotkania-w-dniu-14-lipca-2020-r-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-inwentaryzacja-cennych-siedlisk-przyrodniczych-kraju-gatunkow-wystepujacych-w-ich-obrebie-oraz-stworzenie-banku-danych-o-zasobach-przyrWed, 24 Jun 2020 14:48:02 +0200Rozpoznanie cenowe na wymianę sześciu opraw oświetleniowych w pomieszczeniach biurowych Wydziału Spraw Terenowych I w Suwałkach wraz z dokonaniem pomiarów natężenia oświetlenia na trzech stanowiskach pracyhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wymiane-szesciu-opraw-oswietleniowych-w-pomieszczeniach-biurowych-wydzialu-spraw-terenowych-i-w-suwalkach-wraz-z-dokonaniem-pomiarow-natezenia-oswietlenia-na-trzech-stanowiskach-pracyhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wymiane-szesciu-opraw-oswietleniowych-w-pomieszczeniach-biurowych-wydzialu-spraw-terenowych-i-w-suwalkach-wraz-z-dokonaniem-pomiarow-natezenia-oswietlenia-na-trzech-stanowiskach-pracyWed, 24 Jun 2020 11:53:47 +0200Rozpoznanie cenowe na wykonanie usługi cateringowej w dniu 10 lipca 2020 w ramach zadania o nazwie „Organizacja spotkań w 2020 r. na potrzeby realizacji projektu pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód POIS.02.04.00-00-0108/16"http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-uslugi-cateringowej-w-dniu-10-lipca-2020-w-ramach-zadania-o-nazwie-organizacja-spotkan-w-2020-r-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-pois-02-0http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-uslugi-cateringowej-w-dniu-10-lipca-2020-w-ramach-zadania-o-nazwie-organizacja-spotkan-w-2020-r-na-potrzeby-realizacji-projektu-pn-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-pois-02-0Tue, 23 Jun 2020 12:45:19 +0200Wykonanie obsługi notarialnej związanej z wykupem gruntów na potrzeby realizacji projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód" POIS.02.04.00-00-0108/16”http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-obslugi-notarialnej-zwiazanej-z-wykupem-gruntow-na-potrzeby-realizacji-projektu-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-pois-02-04-00-00-0108-16http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-obslugi-notarialnej-zwiazanej-z-wykupem-gruntow-na-potrzeby-realizacji-projektu-ochrona-siedlisk-i-gatunkow-terenow-nielesnych-zaleznych-od-wod-pois-02-04-00-00-0108-16Wed, 27 May 2020 15:11:59 +0200Rozpoznanie cenowe na wykonanie, dostawę i montaż nowych mebli biurowych w postaci dwudziestu sześciu regałów archiwizacyjnych na potrzeby Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-dostawe-i-montaz-nowych-mebli-biurowych-w-postaci-dwudziestu-szesciu-regalow-archiwizacyjnych-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/rozpoznanie-cenowe-na-wykonanie-dostawe-i-montaz-nowych-mebli-biurowych-w-postaci-dwudziestu-szesciu-regalow-archiwizacyjnych-na-potrzeby-regionalnej-dyrekcji-ochrony-srodowiska-w-bialymstokuMon, 18 May 2020 15:20:37 +0200