Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 714, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grąd Radziwiłłowski” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-714http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-714Fri, 01 Feb 2019 13:27:37 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 715, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Dzierzbia” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-715http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-715Fri, 01 Feb 2019 13:25:57 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 713, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grabówka” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-713http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-713Fri, 01 Feb 2019 13:24:03 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , poz. 569, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich PLH200026. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-569http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-569Thu, 24 Jan 2019 13:41:59 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 5121, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich PLH200017 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5121http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5121Sat, 15 Dec 2018 17:11:31 +0100