Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 5121, w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich PLH200017 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5121http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5121Sat, 15 Dec 2018 17:11:31 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 4892, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4892http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4892Thu, 06 Dec 2018 15:20:20 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 05 grudnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 4893, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4893http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-05-grudnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4893Thu, 06 Dec 2018 15:18:13 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 01 października 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3913, w sprawie rezerwatu przyrody „Kaniston” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3913http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3913Thu, 11 Oct 2018 14:15:45 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3313, w sprawie rezerwatu przyrody „Lipiny w Puszczy Białowieskiej” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-3-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3313http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-3-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3313Wed, 22 Aug 2018 14:53:40 +0200