Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 01 października 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3913, w sprawie rezerwatu przyrody „Kaniston” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3913http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-01-pazdziernika-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3913Thu, 11 Oct 2018 14:15:45 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 3 sierpnia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 3313, w sprawie rezerwatu przyrody „Lipiny w Puszczy Białowieskiej” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-3-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3313http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-3-sierpnia-2018-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-3313Wed, 22 Aug 2018 14:53:40 +0200Zarządzenie Nr 15/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 lipca 2018 r., w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego oraz wskazania dróg dopuszczonych do ruchu pojazdów w rezerwacie przyrody „Jałówka” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-lipca-2018-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2018-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-lipca-2018-rFri, 20 Jul 2018 15:36:04 +0200Zarządzenie Nr 11/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 25 maja 2018 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Rabinówka” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-11-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-maja-2018-r-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-11-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-maja-2018-r-rWed, 30 May 2018 14:29:42 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 stycznia 2018 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego , poz. 217, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerwony Bór PLH200018. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-9-stycznia-2018-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-217http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-9-stycznia-2018-roku-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-217Wed, 10 Jan 2018 12:13:09 +0100