Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Nr 15/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 11 maja 2019 r., w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwatach przyrody „Berezowo”, „Głęboki Kąt”, „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”, „Lipiny w Puszczy Białowieskiej”, „Olszanka Myśliszcze”, „Podcerkwa”, „Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera”, „Siemianówka”, „Szczekotowo” i „Wysokie Bagno” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-11-maja-2019-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-15-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-11-maja-2019-rSat, 11 May 2019 11:26:06 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 2 kwietnia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 1910, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jeleniewo PLH200001 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-2-kwietnia-2019-rok-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-1910http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-2-kwietnia-2019-rok-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-1910Wed, 03 Apr 2019 12:37:05 +0200Zarządzenie Nr 7/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 marca 2019 roku r., w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Rabinówka” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-7-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-27-marca-2019-roku-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-7-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-27-marca-2019-roku-rWed, 27 Mar 2019 13:14:52 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 714, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Grąd Radziwiłłowski” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-714http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-714Fri, 01 Feb 2019 13:27:37 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 715, w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Uroczysko Dzierzbia” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-715http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-30-stycznia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-715Fri, 01 Feb 2019 13:25:57 +0100