Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plObwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 października 2020, znak WPN.420.79.2020.PS, w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 92 położonej w obrębie 10 Studzianki w gminie Wasilków. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-23-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-79-2020-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-23-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-79-2020-psFri, 23 Oct 2020 12:53:59 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 23 października 2020, znak WPN.420.75.2020.PS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działkach nr ew. 581/7, 581/8, 581/9, 581/10 położonych w obrębie 1 Ciasne w gminie Supraśl. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-23-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-75-2020-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-23-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-75-2020-psFri, 23 Oct 2020 12:46:11 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 października 2020, znak WPN.420.72.2020.PS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 723 położonej w obrębie 10 Studzianki w gminie Wasilków http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-72-2020-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-72-2020-psThu, 22 Oct 2020 15:09:38 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 22 października 2020, znak WPN.420.70.2020.PS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działkach nr ew. 136 i 125/5 położonych w obrębie 0044 Truskolasy-Lachy w gminie Sokoły http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-70-2020-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-22-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-70-2020-psThu, 22 Oct 2020 15:07:45 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 października 2020, znak WPN.420.64.2020.PS, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działkach nr ew. 167/2, 358, 366 położonych w obrębie 18 Rudniki w gminie Zawady http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-64-2020-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-pazdziernika-2020-znak-wpn-420-64-2020-psWed, 21 Oct 2020 15:19:03 +0200