Obwieszczenia i zawiadomienia - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenia-i-zawiadomienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 22 lipca 2021, znak DOOS-WDSZIL.420.19.2021.AW.3, w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem z dnia 6 maja 2021 r., znak: DOOŚ-WDSZIŁ.420.30.2020.KB.1, odmawiającym wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 19 września 2019 r., znak: WOOŚ.4222.2.2019.JC.14, uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia w związku z ponownym postępowaniem w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S61 Szczuczyn Budzisko ("gr. państwa) - zadanie nr 3: odcinek węzeł Wysokie m. Raczki, od km 42+765,5 1 do km 62+936,02. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lipca-2021-znak-doos-wdszil-420-19-2021-aw-3http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zawiadomienie-generalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-z-dnia-22-lipca-2021-znak-doos-wdszil-420-19-2021-aw-3Fri, 30 Jul 2021 14:50:33 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 lipca 2021, znak WPN.420.34.2021.PS , w sprawie zebrania pełnego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 69/2 położonej w obrębie Zajęczniki w gminie Drohiczyn. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-34-2021-ps-2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-34-2021-ps-2Wed, 28 Jul 2021 15:04:24 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 lipca 2021, znak WPN.420.28.2021.PS , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 88 położonej w obrębie ewidencyjnym 0023 Kiersnówka gmina Suchowola. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-28-2021-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-28-2021-psWed, 28 Jul 2021 15:01:35 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 28 lipca 2021, znak WPN.420.26.2021.PS , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 43/28, położonej w obrębie 10 Horodniany w gminie Juchnowiec Kościelny. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-26-2021-pshttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-28-lipca-2021-znak-wpn-420-26-2021-psWed, 28 Jul 2021 14:56:37 +0200Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 27 lipca 2021, znak WPN.420.33.2021.PS , w sprawie wszczęcia i zgromadzenia pełnego materiału dowodowego w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny, znajdującego się na działce nr ew. 28/2 położonej w obrębie 0018 Moczydły Pszczółki w gminie Perlejewo. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-27-lipca-2021-znak-wpn-420-33-2021-ps-2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/obwieszczenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-27-lipca-2021-znak-wpn-420-33-2021-ps-2Wed, 28 Jul 2021 14:40:53 +0200