Zamówienia publiczne - Zamówienia publiczne - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zamowienia/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plWykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony oraz uwarunkowaniach ich ochrony w obszarach Natura 2000 Bagno Wizna PLB200005, Dolina Górnego Nurca PLB200004, Ostoja w Dolinie Górnego Nurca PLH200021, Dolina Górnej Rospudy PLH200022, Ostoja Narwiańska PLH200024 i Ostoja Augustowska PLH200005.http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-o-przedmiotach-ochrony-oraz-uwarunkowaniach-ich-ochrony-w-obszarach-natura-2000-bagno-wizna-plb200005-dolina-gornego-nurca-plb200004-ostoja-w-dolinie-gornego-nurca-plh200021-dhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-ekspertyzy-na-potrzeby-uzupelnienia-stanu-wiedzy-o-przedmiotach-ochrony-oraz-uwarunkowaniach-ich-ochrony-w-obszarach-natura-2000-bagno-wizna-plb200005-dolina-gornego-nurca-plb200004-ostoja-w-dolinie-gornego-nurca-plh200021-dFri, 29 Oct 2021 11:04:20 +0200Ocena wpływu wybudowanych zastawek na stan zachowania siedlisk (warunki hydrologiczne) w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich.http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/ocena-wplywu-wybudowanych-zastawek-na-stan-zachowania-siedlisk-warunki-hydrologiczne-w-obszarze-natura-2000-zrodliska-wzgorz-sokolskich-2http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/ocena-wplywu-wybudowanych-zastawek-na-stan-zachowania-siedlisk-warunki-hydrologiczne-w-obszarze-natura-2000-zrodliska-wzgorz-sokolskich-2Tue, 21 Sep 2021 15:01:44 +0200Budowa urządzeń piętrzących w postaci dwóch zastawek w obszarze Natura 2000Pojezierze Sejneńskie. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/budowa-urzadzen-pietrzacych-w-postaci-dwoch-zastawek-w-obszarze-natura-2000pojezierze-sejnenskiehttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/budowa-urzadzen-pietrzacych-w-postaci-dwoch-zastawek-w-obszarze-natura-2000pojezierze-sejnenskieTue, 14 Sep 2021 15:18:29 +0200Ocena wpływu wybudowanych zastawek na stan zachowania siedlisk (warunki hydrologiczne) w obszarze Natura 2000 Źródliska Wzgórz Sokólskich. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/ocena-wplywu-wybudowanych-zastawek-na-stan-zachowania-siedlisk-warunki-hydrologiczne-w-obszarze-natura-2000-zrodliska-wzgorz-sokolskichhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/ocena-wplywu-wybudowanych-zastawek-na-stan-zachowania-siedlisk-warunki-hydrologiczne-w-obszarze-natura-2000-zrodliska-wzgorz-sokolskichThu, 29 Jul 2021 15:28:05 +0200Wykonanie zabiegów ochrony czynnej polegających na usunięciu drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy w obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie, Torfowiska Gór Sudawskich, Dolina Szeszupy oraz Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-polegajacych-na-usunieciu-drzew-i-krzewow-wraz-z-wywozem-biomasy-w-obszarach-natura-2000-pojezierze-sejnenskie-torfowiska-gor-sudawskich-dolina-szeszupy-oraz-mokradla-kolnenskie-i-kurpiowskiehttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/wykonanie-zabiegow-ochrony-czynnej-polegajacych-na-usunieciu-drzew-i-krzewow-wraz-z-wywozem-biomasy-w-obszarach-natura-2000-pojezierze-sejnenskie-torfowiska-gor-sudawskich-dolina-szeszupy-oraz-mokradla-kolnenskie-i-kurpiowskieTue, 18 May 2021 10:35:40 +0200