Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Nr 22/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 29 lipca 2021 r., w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Starzyna”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-22-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-29-lipca-2021-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-22-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-29-lipca-2021-rThu, 29 Jul 2021 14:29:59 +0200Zarządzenie Nr 17/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2021 r., w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Lasy Naturalne Puszczy Białowieskiej”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2021-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-17-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2021-rFri, 18 Jun 2021 14:11:28 +0200Zarządzenie Nr 16/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 18 czerwca 2021 r., w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Rezerwat Krajobrazowy Władysława Szafera”. http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2021-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-16-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-18-czerwca-2021-rFri, 18 Jun 2021 14:10:23 +0200Zarządzenie Nr 4/2021 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2021 r., w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Ostoja Bobrów Marycha http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-nr-4-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-stycznia-2021-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-nr-4-2021-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-20-stycznia-2021-rFri, 22 Jan 2021 14:26:16 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 5 listopada 2020 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa podlaskiego, poz. 4651, w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Augustowska PLH200005 http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-5-listopada-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskie-poz-4651http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-5-listopada-2020-r-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskie-poz-4651Thu, 05 Nov 2020 14:20:42 +0100