Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku - Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstokuhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenia-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku/rss:1BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ REGIONALNEJ DYREKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKUpl-plZarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 5543, w sprawie rezerwatu przyrody „Krzemianka” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-26-listopada-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5543http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-26-listopada-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5543Fri, 29 Nov 2019 13:32:32 +0100Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 26 listopada 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 5544, w sprawie rezerwatu przyrody „Cmentarzysko Jaćwingów” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-listopada-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5544http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-25-listopada-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-5544Fri, 29 Nov 2019 13:28:06 +0100Zarządzenie Nr 29/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 31 października 2019 r., w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-29-19-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-31-wrzesnia-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-29-19-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-31-wrzesnia-rThu, 31 Oct 2019 15:20:07 +0100Zarządzenie Nr 28/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 października 2019 r., w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Kalinowo” http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-nr-28-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-pazdziernika-2019-rhttp://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-nr-nr-28-2019-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-21-pazdziernika-2019-rTue, 22 Oct 2019 08:06:58 +0200Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r., publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, poz. 4455, w sprawie rezerwatu przyrody 'Ławski Las I' http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-wrzesnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4455http://bip.bialystok.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-w-bialymstoku-z-dnia-13-wrzesnia-2019-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-podlaskiego-poz-4455Tue, 17 Sep 2019 12:47:12 +0200