• Zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem postępowania mieszkańców  w sytuacji zagrożenia, więcej

  • Beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich w perspektywie na lata 2014-2020 zachęcamy do zapoznania się z poradnikiem dostępnym na stronach Ministerstwa Środowiska

  • Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Środowiskową  Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, więcej

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest instytucją, która odpowiada za realizację polityki ochrony środowiska w zakresie: zarządzania ochroną przyrody, w tym m.in. obszarami Natura 2000, kontroli procesu inwestycyjnego poprzez między innymi przeprowadzanie ocen oddziaływania na środowisko przedsięwzięć oraz udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko. Realizuje także zadania dotyczące zapobiegania i naprawy szkód w środowisku, odpowiada również za zarządzanie informacją o środowisku przyrodniczym.

 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok
tel.: 85 74-06-981 wew. 10, 85 74-03-380 wew. 10, fax: 85 74-06-982
e-mail: biuro.bialystok@rdos.gov.pl

NIP: 542 31 06 553
REGON: 200 24 02 41

 

Kierownictwo:

Beata Bezubik - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku

Grzegorz Piekarski - Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Białymstoku, Regionalny Konserwator Przyrody w Białymstoku

 

Godziny urzędowania:

- poniedziałek 8:00 - 16:00,

- wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 11.00 do 16.00.

Przyjmowanie i rozpatrywanie sygnałów obywatelskich

 

Konta bankowe:

Wpłaty z tytułu opłaty za udostępnianie informacji:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku

NBP O/O w Białymstoku

28 1010 1049 0050 3422 3100 0000

 

Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej:

Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132

Kasy przyjmujące wpłaty bez prowizji z tytułu opłaty skarbowej:

- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, pok. 18

- Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Składowa 11

- Starostwo Powiatowe, ul. Borsucza 2

Kalendarium